Hydref / Gaeaf 2023/23

Mae'r Canllawiau Taith yn rhan o'r Rhaglen ond ar dudalen ar wahan.
Teithiau Dydd Iau -x- Teithiau Dydd Sul 

Bydd unrhyw newidiadau i'r rhaglen wreiddiol yn cael eu hysgrifennu mewn coch.

Dylai rhywun nad yw'n aelod sy'n dymuno cymryd rhan mewn taith gerdded neu ddwy, cyn penderfynu ymuno â'r clwb ai peidio, gysylltu â'r Ysgrifennydd.

Rhaglen Hydref / Gaeaf 2023/24 fel pdf lawrlwytho

Teithiau Dydd Iau

DateWalk/Meeting PlaceGrid RefMlsGradeStart WalkLeader
Sep-14Ffos Noddum-Rhaeadr Conwy, cyfarfod Pont y Pair, Betws y CoedOL17 7925677C10.30Dafydd
Sep-28Edern-Porth Dinllaen, cyfarfod ochr Capel Edern.Ex 253 2753954D11.00Megan
Oct-12Mynydd Cennin, cylchdaith o Fryncir mp ar llywbr beicio tu ôl i'r hen orsaf.Ex254 4804466-7C10.30Kath
Oct-26 GohiriwydPeacock walk, Bontnewydd, parciwch yn y gilfan ger Gipsy Wood ar ochr ogleddol yr hen ffordd osgoi.OL17 4886037.5C10.30Tecwyn
Nov-09Mynydd Tir Cwmwd/Llanbedrog Head parcio ar ochr y ffordd ger mynedfa Fferm Fach/ AbersochEx253 3152906C10.30Meri
Nov-23Cwmystradllyn, cyfarfod ym mp llynEx 254 5584416C10.30Colin
Dec-07 GohiriwydFferm Afonwen Farm-Tyn Morfa-Lon Goed, cyfarfod ar y fferm. Ex254 4463755C10.30Nia
Dec-21Borth y Gest circuit, cyfarfod Borth y Gest, mp pentref.Ex254 5653756C10.30Noel
Jan-04Cylchdaith Wern Manor , parcio tu ôl i'r maenordy.Ex254 5424005D11.00Jean
Val
Jan-18Cylchdaith Llanystumdwy, cyfarfod mp pentref.Ex254 4763844D11.00Dafydd
Feb-01Llwybr arfordir Aberdaron, cyfarfod NT cp yn y pentref. Ex253 1722656C10.30Judith
Feb-15Taith gerdded o orsaf drenau Pwllheli, gadael 9.34 am, am Lanbedr hwyraf nôl 17.17pm, am ddim gyda thocyn bws..OL186C9.34Hugh
Feb-29Llanbedrog-Pwllheli, cyfarfod NT mp, dychwelyd opsiynol ar droed neu ar fws..Ex253 3313146C10.30Chris
Mar-14AGM 10.30 Capel y Traeth, Criccieth, gyda thaith gerdded fer i ddilynEx254 5003803-4D12.00Dafydd

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Teithiau Dydd Sul

DateWalk/Meeting PlaceGrid refMilesGradeStart WalkLeader
Sep-10Clip/Ysgyfarnogod, yn cyfarfod wrth ymyl y ffordd chwarel 0.5km cyn Fferm Cefn ClawddOL18 6843369A10.00Adrian
Sep-24 Gohiriwyd
oherwydd tywydd gwael.
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, cyfarfod yn mp Yr Ysgwrn OL18 7213487B10.00Dafydd
Oct-08Talybont/Dyffryn Conwy -Cronfeydd dwr Dulyn a Melynllyn, cyfarfod yn nhafarn Y Bedol Talybont i rannu ceir i ddechrau taith. OL17 7676906.5B+10.30Eryl
Oct-22Moel Wnion-Fabian, cyfarfod Talybont (Bangor) cilfan (esgyniad 2736ft) OL17 61171011A9.30Annie .
Nov-05Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, cyfarfod Yr Ysgwrn cpOL18 7213487B10.00Dafydd
Nov-05 GohiriwydGlyder Fawr, miner's track/red dot route, cyfarfod yn y gilfan gyntaf Conwy CBC, dwyrain o Penygwryd, parcio cyfyngedigOL17 6665598A9.30Gareth
Nov-19
Wedi'i ddisodli gan
daith gerdded
islaw oherwydd
tywydd gwael.
Trawsfynydd-Mynydd Maentwrog, cyfarfod yn mp Trawsfynydd (trwy fynedfa'r orsaf bŵer ac yna 150 llath ar y dde) (1714ft)OL18 6973848.5A minws9.45Hugh
Nov-19Dyffryn Maentwrog. Dyffryn Maentwrog. Cyfarfod cilfan Coed Cae Fali.OL18633402 8.5B9:40Hugh
Dec-03Llwybr arfordir Penrhyn a llwybr llechi, 2 opsiwn cerdded, cyfarfod yn Aber Ogwen mp ar yr arfordir, gwastad yn bennafOL17 6157245-9Alt B/C9.45Noel
Dec-17Cylchdaith Eifionydd o mp pentre Llanystumdwy.Ex254 476384c.12A/B9.30Kath
Dec-31Mynytho-Garn Fadryn ac yn ôl, cyfarfod yn mp Foel Gron ag Mynytho school Ex253 3033108B9.30Annie
Jan-14Clynnog Hills, 2 opsiwn cerdded, cwrdd ag Rock Cottage, ar ôl yr ail dro i Drefor (o Bwllheli), trowch i'r dde am 200 llath heibio Tanygraig/ Seaview TerraceEx254 3854675-9Alt A/C9.30Noel
Jan-28
Dyddiad y daith yn cael ei
ddwyn ymlaen pythefnos.
Cylchdaith Beddgelert-Bryn Ddu-Hafod Owen, cyfarfod ym maes parcio Colwyn Bank (Yn agos i Saracen's Head Hotel) (1850ft ascent) OL17 58948210B+9.45Hugh
Feb-11
Dyddiad cerdded wedi'i
ohirio bythefnos.
Garn III, cyfarfod Ganllwyd NT mp.OL18 7272437 - 7.5A9.45Gareth
Feb-25Bwlch Maen Gwynedd, cyfarfod ym mhentref Llandrillo cp Ex255 0353719B+10.30Eryl