Swyddogion ac Aelodaeth y Clwb

 

Swyddogion y Clwb

Gadeirydd Anrhydeddus: Hugh Evans.
Ysgrifennydd Anrhydeddus: Noel Davey. Tel: 01758 713300.
ebost: noeldavey@compuserve.com.
Trysorydd Anrhydeddus: Dafydd H Williams.

 

Aelodaeth

Tâl aelodaeth yn flynyddol yw £5.00. I wneud cais am aelodaeth cysylltwch â'r Ysgrifennydd Anrhydeddus os gwelwch yn dda. Anogir rhai nad ydynt yn aelodau i gymryd rhan mewn taith gerdded neu ddwy cyn penderfynu ymuno â'r clwb ai peidio.

Ffurflen cais aelodaeth / ail ymaelodi 2024 (pdf)

 

Cyfansoddiad y Clwb. (Mawrth 2023).
Dogfen (pdf)

Polisi Preifatrwydd 27/12/18
Dogfen (pdf)

E-bost at Ysgrifennydd Anrhydeddus

    Eich Enw (angenrheidiol)

    Eich Cyfeiriad Ebost (angenrheidiol)

    Pwnc

    Eich neges

    Bydd y ffurflen hon yn anfon copi o'r e-bost i chi