Rhaglen Gwanwyn / Haf 2022

Mae'r Canllawiau Taith yn rhan o'r Rhaglen ond ar dudalen ar wahan.
Teithiau Dydd Iau -x- Teithiau Dydd Sul 

Bydd unrhyw newidiadau i'r rhaglen wreiddiol yn cael eu hysgrifennu mewn coch.

Dylai rhywun nad yw'n aelod sy'n dymuno cymryd rhan mewn taith gerdded neu ddwy, cyn penderfynu ymuno â'r clwb ai peidio, gysylltu â'r Ysgrifennydd.

Rhaglen Gwanwyn / Haf 2022 fel pdf lawrlwytho 

Teithiau Dydd Iau

DyddiadTaith/Man CyfarfodCyfeirnod GridMllltGraddDechrau TaithArweinydd
Maw 10 Cyfarfod Blynyddol Capel y Traeth, Cricieth gyda thaith gerdded fer i ddilyn.Ex254 500380 3-4D12:00Dafydd
Maw 17Tal y Sarn-M. Cilgwyn-Y Fron-Nantlle, cyfarfod yn chanolfan gymunedol Talysarn mp , serth 1 ml.Ex254 489529 7C+10:30Meri
Maw 31Cylchdaith Porth Oer, cyfarfod yn mp Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mhorth Oer. Mwy na thebyg £2.50 i'r rhai nad ydynt yn aelodau o'r YG. (Nid mp Carreg ).Ex253/1662956C11:00Megan
Ebr 14Dduallt, cyfarfod Oakley ArmsOL18 6604095C10:30Tecwyn
Ebr 28Cylchdaith Llaniestyn, cyfarfod yn Eglwys Llaniestyn, lonydd yn bennaf, rhai yn serth.Ex253 585796 4D11.00Miriam
Mai 12Waunfawr-Cefn Ddu, cyfarfod yn pub Snowdonia Parc mpOL17 5265886.5C+10:30Kath
Mai 26O amgylch Moelfre, cyfarfod yn Nantcol, 5ml i'r De-ddwyrain o Llanbedr, agos i'r hen ysgol/capel.OL18 6232626.0C+10:30Dafydd
Meh 9Mynydd Rhiw, cyfarfod yn Plas yn Rhiw NT mp Ex253 2372816C10:30Judith
Meh 16Cinio Haf y Clwb. Yng Nghlwb Golff Nefyn. 12:30pm ar gyfer 1:00pm.Jean
Meh 23Rhos on Sea: Little Orme-Rhos. Mae'r daith yn cychwyn o gyferbyn â'r Little Orme Premier Inn (OL17 812822). Parciwch ar ochr y ffordd fawr i'r dwyrain o orsaf y bad achub (ger 801821)OL17 8128225C10:30Miriam
Gor 7Harlech-Llanfair circ. cwrdd arhosiad hir Harlech uchaf Bronygraig cp. Cost parcio yw £5.50 am dros 4 awr. Mae rhywfaint o le parcio am ddim ar y ffordd i 5-6 o geir ar y dde. Efallai y byddai'n ddoeth rhannu ceir a thaliadau. Mae'r daith yn weddol wastad ar wahân i'r esgyniad cychwynnol, ychydig o ardaloedd wedi gordyfu, un giât cae i'w dringo.OL18 582309 7C10:30Colin
Gor 21Capel Salem, Artro Valley, cyfarfod dechrau'r lon leiaf i Gwm Nantcol.OL18 601272 5C10:30Dafydd
Aws 4Dwy bont dros y Fenai, cyfarfod â Pringles mp ger gorsaf Llanfair PG.OL17
526717
4C10:30Tecwyn
Aws 18Talybont, cyfarfod maes parcio Talybont.OL18 5902184.5D11:00Nick

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Teithiau Dydd Sul

DyddiadTaith/Man CyfarfodCyfeirnod GridMilltGraddDechrau TaithArweinydd
Maw 13Tanygrisiau-Cwmorthin-F.Goch-M. yr Hudd-Stwlan, cyfarfod yn Thanygrisiau, troad cyntaf i'r chwith am y llyn, mp cyntaf ar y ddeOL18 6854497-8B+9:45Noel
Maw 27Coedwig Gwydir o Lanrwst, cyfarfod mp ar y B5106 dros y bont ger Castell GwydirOL17 797614 8.5B10:15Jean /
Annie
Ebr 10Morfa Mawddach-Ffordd Ddu, cyfarfod yn mp gorsaf Morfa Mawddach.OL18 629140 9.1A10:15Hugh
Ebr 24Berwyns, 2650ft esgyniad, cyfarfod yn Cwm Maen Gwynedd (tbc/ parcio cyfyngedig)Ex255 SJ11830810.2A10:30Gareth
Mai 8Llanberis-Deiniolen, cyfarfod at Amgueddfa Lechi Llanberis mp (tbc)OL17 58160110-12A10:00Kath
Mai 15Dolwyddelan-Cwm Penamnen/Ty Mawr-Penamnen Ridge-Afon Lledr. Man Cyfarfod: Gorsaf Dolwyddelan cp.OL18 7385217A/B10:00Eryl
Mai 22Llandona-Penmon-Biwmares. Man Cyfarfod: mynedfa Biwmares, maes parcio ar ymyl y ffordd ger yr arwydd terfyn 30mya (ar gyfer rhannu ceir oddi yno i fan cychwyn Llanddona)Ex263 60075712A9:45Gwynfor
Meh 5Rhinog Fawr, cyfarfod yn Cwm Bychan. Wedi'i ohirio oherwydd tywydd garw.OL18 6463146A10.00Noel
Meh 16Cinio Haf y Clwb. Yng Nghlwb Golff Nefyn. 12:30pm ar gyfer 1:00pm.Jean
Meh 19Sarn Helen and Glyn Lledr, cyfarfod yn Pont y Pair mp, Betws y Coed (£4.70)OL17 791568 8B10:15Jean /
Annie
Meh 26Rhinog Fawr, cyfarfod yn Cwm Bychan

Taith gerdded Dolwyddelan, cyfarfod: Maes Parcio Gorsaf Dolwyddelan.
OL18 646314

OL18 737522
6

6
A. esgyniad 2420ft

C. 1 rhan serth
10:00

10:00
Noel

Dafydd
Gor 3Arenig Fawr (2802tr) & Moel Llyfnant. Parcio ychydig ar ôl troi oddi ar yr A4212 tuag at Arenig (opsiynau pellach ar gyfer parcio gerllaw os oes angen) (Bydd opsiwn byrrach i lawr Ceunant coch i'r rhai hynny ger trac wedi'i ddiffinio'n glir i'r rhai nad ydynt am wneud Moel Llyfnant).

Moel Llyfnant (Yn unig) (2464tr) Cyfarfod ar yr un pwynt â A walk ond yn ddiweddarach.
OL18 81739410
7
A
B
9:30
10:00
Gareth
Dafydd
Gor 17TalyFan, cyfarfod yn Rowen mp, 1840ft OL17 7607217B10.30Gwynfor
Gor 31Arans, cyfarfod yn Cwm Cywarch mp, 3663ft OL23 85218911.2A10.30Gareth
Aws 14 Llyn Idwal-Glyder Fawr-Glyder Fach, cyfarfod cilfan 1af heibio bwthyn OgwenOL17 656602 5.9A10.15Hugh
Aws 28Dinas Emrys-Cwm Llan/lower Watkin Path, cyfarfod yn Craflwyn Hall NT mpOL17 6014908.0B9.00Dafydd