Tudalen Cartref

Rydyn ni yn glwb rhodwyr annibynol efo dros 100 o aelodau, yn gysylltiedig â'r Ramblers Association. Canolbwynt ein haelodaeth yw ardal hardd Penrhyn Llŷn yng Ngogledd Cymru, ond mae aelodau'n byw mewn rhannau eraill o Gymru Lloegr.

Trefnir rhaglen o deithiau cerdded wythnosol bob yn ail dydd Iau a dydd Sul. Mae nhw'n cael eu graddio yn ôl pa mor anodd ydyn nhw fel y dangosir yn ein rhaglen. Lleolir y teithiau dros ardal eang o Ogledd Cymru, yn bennaf yn Eryri, ar Benrhyn Llŷn ac Ynys Môn.

Mae gweithgareddau clwb yn cynnwys ciniawau cymdeithasol.

Lluniwyd hanes ein Clwb yn fyr gan Harold & Rene Hayes.

Gwirwyd a/neu diweddarwyd y wefan: 19/06/2024
Gweler y newidiadau diweddar