Tudalen Cartref

Mae'r Clwb yn trefnu rhaglen dreigl o deithiau cerdded dydd Iau a dydd Sul
yn ystod pandemig Covid-19.

Mwy o fanylion ar Dudalen y Rhaglen.

Rydyn ni yn glwb rhodwyr annibynol efo dros 100 o aelodau, yn gysylltiedig â'r Ramblers Association. Canolbwynt ein haelodaeth yw ardal hardd Penrhyn Llŷn yng Ngogledd Cymru, ond mae aelodau'n byw mewn rhanau eraill o Gymru Lloegr.

Trefnir rhaglen o deithiau cerdded wythnosol bob yn ail dydd Iau a dydd Sul. Mae nhw'n cael eu graddio yn ôl pa mor anodd ydyn nhw fel y dangosir yn ein rhaglen. Lleolir y teithiau dros ardal eang o Ogledd Cymru, yn bennaf yn Eryri, ar Benrhyn Llŷn ac Ynys Môn.

Mae gweithgareddau'r clwb yn cynnwys gwyliau cerdded blynyddol a chiniawau cymdeithasol.

Lluniwyd hanes ein Clwb yn fyr gan Harold & Rene Hayes.

Gwirwyd a/neu diweddarwyd y wefan: 04/12/2020
Gweler y newidiadau diweddar