Canllawiau Taith

Canllawiau Taith Gerdded Dydd Iau a dydd Sul

Mae pob aelod yn cymryd rhan mewn teithiau cerdded hyn yn eu risk. Dylent ddod â digon o fwyd a dŵr gyda nhw a gwisgo dillad ac esgidiau addas. Rhaid esgidiau cryf eu gwisgo ar bob mynydd a theithiau cerdded rhostir.

Mae arweinwyr yr awdurdod i wrthod i arwain yr aelodau nad ydynt, yn ymddangos ym marn yr arweinydd yn addas ddigon ar gyfer y llwybr arfaethedig neu yn cael eu paratoi yn ddigonol. Atgoffir Aelodau na all arweinwyr cerdded fod yn gyfrifol am gerddwyr sy'n cerdded o flaen y grŵp a thu hwnt cyswllt gweledol.

Gall mwy o fanylion am daith gerdded oddi wrth yr arweinydd (ion), y mae eu rhifau ffôn yn cael eu cynnwys ar y rhaglen.

Ni ellir cŵn yn cael eu caniatáu.

Rhannu Car. Aelodau cyfrannu £ 3 i yrwyr tuag at eu costau tanwydd, llai ar deithiau byr neu hyd at £ 5 ar gyfer teithiau hiraf yn ôl disgresiwn y gyrrwr. Bydd y man cyfarfod Pwllheli fydd Penmount Maes parcio (£3.30/8awr). Teithiau cerdded wedi'u marcio * yn cyfarfod o flaen Canolfan Iechyd Criccieth 15 munud ar ôl amser Pwllheli.

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid-19:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded. (Mae unrhyw lifftiau a roddir trwy gydsyniad unigolion.)
c) Gall pellhau cymdeithasol a hylendid dwylo helpu i leihau risgiau.

Graddau o deithiau cerdded

A - A drip egnïol, mynyddoedd yn bennaf, efallai rhai sgramblo. Os tir yn haws, fydd yn hir.

B - Cymedrol gyfer y gopa'r mynyddoedd weddol ffit, ond fel arfer yn ymweld.

C - Hawdd, bugeiliol yn bennaf.

D - Hawdd, byr.

Diweddarwyd: 11/12/21